CommandBars Access VBA

34- Los CommandBars de Access

 

CommandBarControls representa todos los controles de una barra de comandos

VBA - Cómo encontrar y editar los CommandBars

Private Sub ListMenuBars()
'Necesita la reference de "Office XX Object Library"

Dim cbar As CommandBar
Dim cbctl As CommandBarControl

For Each cbar In CommandBars
Debug.Print cbar.Name & " ; " & cbar.NameLocal & " ; " & cbar.Visible & " ; " & cbar.Index
Next

MsgBox "fin"

End Sub

 

Grupo

Menu

Comando

Valor

Shortcut Menus

Document

&Spelling

2

Shortcut Menus

Title Bar(Charting)

&Spelling

2

Toolbars

Standard

&Spelling

2

Worksheet Menu Bar

Tools

&Spelling

2

Shortcut Menus

Document

&Save

3

Toolbars

Standard

&Save

3

Worksheet Menu Bar

File

&Save

3

Shortcut Menus

Document

&Print

4

Shortcut Menus

Title Bar(Charting)

&Print

4

Worksheet Menu Bar

File

&Print

4

Shortcut Menus

Desktop

&New

18

Worksheet Menu Bar

File

&New

18

Shortcut Menus

ActiveX Control

&Copy

19

Shortcut Menus

Button

&Copy

19

Shortcut Menus

Cell

&Copy

19

Shortcut Menus

Column

&Copy

19

Shortcut Menus

Connector

&Copy

19

Shortcut Menus

Curve

&Copy

19

Shortcut Menus

Excel Control

&Copy

19

Shortcut Menus

Formula Bar

&Copy

19

Shortcut Menus

Inactive Chart

&Copy

19

Shortcut Menus

Object/Plot

&Copy

19

Shortcut Menus

OLE Object

&Copy

19

Shortcut Menus

Phonetic Information

&Copy

19

Shortcut Menus

Query

&Copy

19

Shortcut Menus

Query Layout

&Copy

19

Shortcut Menus

Rotate Mode

&Copy

19

Shortcut Menus

Row

&Copy

19

Shortcut Menus

Script Anchor Popup

&Copy

19

Shortcut Menus

Shapes

&Copy

19

Shortcut Menus

WordArt Context Menu

&Copy

19

Shortcut Menus

XLM Cell

&Copy

19

Toolbars

Standard

&Copy

19

Worksheet Menu Bar

Edit

&Copy

19

Shortcut Menus

Pictures Context Menu &Copy

 

19

Shortcut Menus

ActiveX Control

Cu&t

21

Shortcut Menus

Button

Cu&t

21

Shortcut Menus

Cell

Cu&t

21

Shortcut Menus

Column

Cu&t

21

Shortcut Menus

Connector

Cu&t

21

Shortcut Menus

Curve

Cu&t

21

Shortcut Menus

Excel Control

Cu&t

21

Shortcut Menus

Formula Bar

Cu&t

21

Shortcut Menus

Inactive Chart

Cu&t

21

Shortcut Menus

Object/Plot

Cu&t

21

Shortcut Menus

OLE Object

Cu&t

21

Shortcut Menus

Phonetic Information

Cu&t

21

Shortcut Menus

Query

Cu&t

21

Shortcut Menus

Query Layout

Cu&t

21

Shortcut Menus

Rotate Mode

Cu&t

21

Shortcut Menus

Row

Cu&t

21

Shortcut Menus

Script Anchor Popup

Cu&t

21

Shortcut Menus

Shapes

Cu&t

21

Shortcut Menus

WordArt Context Menu

Cu&t

21

Shortcut Menus

XLM Cell

Cu&t

21

Toolbars

Standard

Cu&t

21

Worksheet Menu Bar

Edit

Cu&t

21

Shortcut Menus

Pictures Context Menu Cu&t

 

21

Shortcut Menus

ActiveX Control

&Paste

22

Shortcut Menus

Button

&Paste

22

Shortcut Menus

Cell

&Paste

22

Shortcut Menus

Column

&Paste

22

Shortcut Menus

Connector

&Paste

22

Shortcut Menus

Curve

&Paste

22

Shortcut Menus

Dialog

&Paste

22

Shortcut Menus

Excel Control

&Paste

22

Shortcut Menus

Formula Bar

&Paste

22

Shortcut Menus

Inactive Chart

&Paste

22

Shortcut Menus

Object/Plot

&Paste

22

Shortcut Menus

OLE Object

&Paste

22

Shortcut Menus

Phonetic Information

&Paste

22

Shortcut Menus

Query

&Paste

22

Shortcut Menus

Query Layout

&Paste

22

Shortcut Menus

Rotate Mode

&Paste

22

Shortcut Menus

Row

&Paste

22

Shortcut Menus

Script Anchor Popup

&Paste

22

Shortcut Menus

Shapes

&Paste

22

Shortcut Menus

WordArt Context Menu

&Paste

22

Shortcut Menus

XLM Cell

&Paste

22

Toolbars

Standard

&Paste

22

Worksheet Menu Bar

Edit

&Paste

22

Shortcut Menus

Pictures Context Menu &Paste

 

22

Shortcut Menus

Desktop

&Open

23

Worksheet Menu Bar

File

&Open

23

Toolbars

Standard

Open

23

Worksheet Menu Bar

Edit

&Repeat

37

Worksheet Menu Bar

Edit

Can't Repeat

37

Shortcut Menus

Floor and Walls

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Format Axis

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Format Legend Entry

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Object/Plot

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Plot Area

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Series

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Trendline

Cle&ar

47

Shortcut Menus

Button

Clear

47

Shortcut Menus

Pivot Chart Popup

Remo&ve Field

47

Worksheet Menu Bar

File

&Close

106

Shortcut Menus

Menu

Forma&t Report

107

Toolbars

Standard

&Format Painter

108

Toolbars

Standard

Print Pre&view

109

Worksheet Menu Bar

File

Print Pre&view

109

Toolbars

Formatting

&Bold

113

Toolbars

Formatting

&Italic

114

Toolbars

Formatting

&Underline

115

Toolbars

Formatting

&Align Left

120

Toolbars

Formatting

&Align Right

121

Toolbars

Formatting

&Center

122

Worksheet Menu Bar

Help

What's &This?

124

Toolbars

Standard

&Undo

128

Worksheet Menu Bar

Edit

&Undo

128

Worksheet Menu Bar

Edit

Can't &Undo

128

Toolbars

Standard

&Redo

129

AutoShapes Menu on Drawing Toolbar

Lines

&Line

130

Toolbars

Drawing

&Line

130

Toolbars

Drawing

Te&xt Box

139

Shortcut Menus

Button

&Group

164

Draw Menu on Drawing Toolbar

Order

Bring to Fron&t

166

Shortcut Menus

Button

Bring to Fron&t

166

Shortcut Menus

Object/Plot

Bring to Fron&t

166

Draw Menu on Drawing Toolbar

Order

Send to Bac&k

167

Shortcut Menus

Button

Send to Bac&k

167

Shortcut Menus

Object/Plot

Send to Bac&k

167

Draw Menu on Drawing Toolbar

Order

Bring &Forward

170

Draw Menu on Drawing Toolbar

Order

Send &Backward

171

Toolbars

Full Screen

F&ull Screen

178

Worksheet Menu Bar

View

F&ull Screen

178

Toolbars

Drawing

&Select Objects

182

Toolbars

Visual Basic

&Record New Macro

184

Toolbars

Visual Basic

&Macros

186

Shortcut Menus

XLM Cell

&Run

186

Draw Menu on Drawing Toolbar

Rotate or Flip

Flip &Horizontal

196

Draw Menu on Drawing Toolbar

Rotate or Flip

Flip &Vertical

197

Draw Menu on Drawing Toolbar

Rotate or Flip

Rotate &Right

198

Draw Menu on Drawing Toolbar

Rotate or Flip

Rotate &Left

199

AutoShapes Menu on Drawing Toolbar

Lines

&Freeform

200

Toolbars

Formatting

&Borders

203

Toolbars

Standard

&Drawing

204

Shortcut Menus

Curve

&Edit Points

206

Toolbars

Standard

Sort &Ascending

210

Toolbars

Standard

Sort Des&cending

211

Toolbars

Forms

&Edit Box

219

Toolbars

Forms

&Check Box

220

Toolbars

Forms

&Combo Box

221

Shortcut Menus

ActiveX Control

&Properties

222

Toolbars

Control Toolbox

&Properties

222

Toolbars

Forms

Control Properties

222

Toolbars

Standard

&AutoSum

226

AutoShapes Menu on Drawing Toolbar

Lines

&Arrow

243

Toolbars

Drawing

&Arrow

243

Shortcut Menus

Document

Page Set&up

247

Shortcut Menus

Layout

Page Set&up

247

Shortcut Menus

Query Layout

Page Set&up

247

Shortcut Menus

Title Bar(Charting)

Page Set&up

247

Worksheet Menu Bar

File

Page Set&up

247

Worksheet Menu Bar

Format

&Style

254

Toolbars

Forms

&Button

282

Shortcut Menus

Menu

&Delete

292

Shortcut Menus

Cell

&Delete

292

Shortcut Menus

Layout

&Delete

292

Shortcut Menus

Query

&Delete

292

Shortcut Menus

Query Layout

&Delete

292

Shortcut Menus

XLM Cell

&Delete

292

Shortcut Menus

Row

&Delete

293

Shortcut Menus

Column

&Delete

294

Shortcut Menus

Query

C&ells

295

Shortcut Menus

Query Layout

C&ells

295

Shortcut Menus

XLM Cell

C&ells

295

Worksheet Menu Bar

Insert

C&ells

295

Shortcut Menus

Row

&Rows

296

Worksheet Menu Bar

Insert

&Rows

296

Shortcut Menus

Column

&Columns

297

Worksheet Menu Bar

Insert

&Columns

297

Shortcut Menus

Document

&Arrange

298

Worksheet Menu Bar

Window

&Arrange

298

Worksheet Menu Bar

Window

&Split

302

Shortcut Menus

Document

&New Window

303

Worksheet Menu Bar

Window

&New Window

303

Worksheet Menu Bar

Edit

R&eplace

313

Toolbars

Drawing

&3-D

339

Shortcut Menus

Layout

&Set Print Area

364

Shortcut Menus

Query Layout

&Set Print Area

364

Worksheet Menu Bar

Help

Office on the &Web

375

Worksheet Menu Bar

Insert

&Function

385

Toolbars

Standard

Paste Function

385

Toolbars

Drawing

&Shadow

394

Toolbars

Formatting

&Currency Style

395

Toolbars

Formatting

&Percent Style

396

Toolbars

Formatting

&Comma Style

397

Toolbars

Formatting

&Increase Decimal

398

Toolbars

Formatting

&Decrease Decimal

399

Toolbars

Drawing

&Font Color

401

Toolbars

Formatting

&Font Color

401

Toolbars

Formatting

&Merge and Center

402

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Distribute &Horizontally

408

AutoShapes Menu on Drawing Toolbar

Lines

&Scribble

409

Toolbars

Standard

&Chart Wizard

436

Toolbars

PivotTable

&ChartWizard

436

Toolbars

Chart

&Legend

439

Shortcut Menus

Chart

Legend

439

Worksheet Menu Bar

Window

&Freeze Panes

443

Toolbars

Forms

&Option Button

446

Toolbars

Forms

&Scroll Bar

447

Toolbars

Forms

&List Box

448

Toolbars

Auditing

&Remove Dependent Arrows

450

Toolbars

Auditing

Trace &Dependents

451

Toolbars

Circular Reference

Trace &Dependents

451

Toolbars

Auditing

&Remove Precedent Arrows

452

Toolbars

Auditing

Remove &All Arrows

453

Toolbars

Circular Reference

Remove &All Arrows

453

Toolbars

Reviewing

&Update File

455

Shortcut Menus

Menu

&Wizard

457

Shortcut Menus

Layout

&Wizard

457

Shortcut Menus

Pivot Chart Popup

&Wizard

457

Toolbars

PivotTable

&Wizard

457

Toolbars

Query and Pivot

&Wizard

457

PivotChart Menu on PivotTable Toolbar

PivotChart Menu

&Refresh Data

459

Shortcut Menus

Menu

&Refresh Data

459

Shortcut Menus

Layout

&Refresh Data

459

Shortcut Menus

Pivot Chart Popup

&Refresh Data

459

Shortcut Menus

Query

&Refresh Data

459

Shortcut Menus

Query Layout

&Refresh Data

459

Toolbars

External Data

&Refresh Data

459

Toolbars

PivotTable

&Refresh Data

459

Toolbars

Query and Pivot

&Refresh Data

459

Worksheet Menu Bar

Data

&Refresh Data

459

PivotChart Menu on PivotTable Toolbar

PivotChart Menu

&Field Settings

460

Shortcut Menus

Menu

&Field Settings

460

Shortcut Menus

Layout

&Field Settings

460

Toolbars

Query and Pivot

&Field Settings

460

Toolbars

PivotTable

Fi&eld Settings

460

Shortcut Menus

Menu

Show &Pages

461

Shortcut Menus

Layout

Show &Pages

461

Toolbars

Query and Pivot

Show &Pages

461

Toolbars

PivotTable

&Show Detail

462

Shortcut Menus

Format Axis

Sho&w Detail

462

Shortcut Menus

Format Legend Entry

Sho&w Detail

462

Toolbars

Auditing

Trace &Error

463

Shortcut Menus

Format Axis

&Hide Detail

464

Shortcut Menus

Format Data Series

&Hide Detail

464

Shortcut Menus

Format Legend Entry

&Hide Detail

464

Toolbars

PivotTable

&Hide Detail

464

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Distribute &Vertically

465

Toolbars

Forms

&Group Box

467

Toolbars

Forms

&Spinner

468

Shortcut Menus

Dialog

Ta&b Order

469

Shortcut Menus

Dialog

&Run Dialog

470

Toolbars

Forms

&Run Dialog

470

Toolbars

Forms

&Combination List-Edit

471

Toolbars

Forms

&Combination Drop-Down Edit

475

Toolbars

Forms

&Label

476

Worksheet Menu Bar

Edit

&Delete

478

Toolbars

Forms

Toggle Grid

485

Toolbars

Auditing

&Trace Precedents

486

Toolbars

Circular Reference

&Trace Precedents

486

Toolbars

Forms

&Code

488

Worksheet Menu Bar

Insert

Page &Break

509

Shortcut Menus

XLM Cell

&Format Cells

522

Shortcut Menus

Desktop

&Options

522

Worksheet Menu Bar

Tools

&Options

522

Shortcut Menus

Query

Para&meters

537

Shortcut Menus

Query Layout

Para&meters

537

Toolbars

External Data

Para&meters

537

Shortcut Menus

Row

&Row Height

541

Shortcut Menus

Column

&Column Width

542

Worksheet Menu Bar

Insert

&Object

546

Toolbars

Visual Basic

Control T&oolbox

548

Shortcut Menus

and Drop

C&ancel

569

Toolbars

Control Toolbox

&More Controls

642

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Left

664

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Right

665

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Top

666

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Bottom

667

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Center

668

Draw Menu on Drawing Toolbar

Align or Distribute

Align &Middle

669

Toolbars

Drawing

&Clip Art

682

Draw Menu on Drawing Toolbar

Rotate or Flip

Free Ro&tate

688

Toolbars

Drawing

Free Ro&tate

688

Toolbars

WordArt

Free Ro&tate

688

Toolbars

Drawing

&Line Style

692

Toolbars

Picture

&Line Style

692

Toolbars

Drawing

&Dash Style

693

Toolbars

Drawing

&Arrow Style

694

Worksheet Menu Bar

View

&Normal

723

Worksheet Menu Bar

View

&Page Break Preview

724

Toolbars

Picture

&Crop

732

Shortcut Menus

Document

Save &As

748

Worksheet Menu Bar

File

Save &As

748

Worksheet Menu Bar

File

Propert&ies

750

Worksheet Menu Bar

File

E&xit

752

Shortcut Menus

Cell

Paste &Special

755

Shortcut Menus

Column

Paste &Special

755

Shortcut Menus

Query

Paste &Special

755

Shortcut Menus

Query Layout

Paste &Special

755

Shortcut Menus

Row

Paste &Special

755

Shortcut Menus

XLM Cell

Paste &Special

755

Worksheet Menu Bar

Edit

Paste &Special

755

Worksheet Menu Bar

Edit

&Go To

757

Worksheet Menu Bar

Edit

Lin&ks

759

Worksheet Menu Bar

View

&Header and Footer

762

Worksheet Menu Bar

Format

&AutoFormat

786

Worksheet Menu Bar

Tools

&AutoCorrect

793

Worksheet Menu Bar

Tools

&Customize

797

Worksheet Menu Bar

Data

T&ext to Columns

806

Worksheet Menu Bar

File

Recent File Name Goes Here

831

Shortcut Menus

System

Mi&nimize

838

Shortcut Menus

System

&Restore

839

Shortcut Menus

System

&Close

840

Shortcut Menus

System

&Move

841

Shortcut Menus

System

&Size

842

Shortcut Menus

System

Ma&ximize

843

Shortcut Menus

Desktop

Save &Workspace

846

Worksheet Menu Bar

File

Save &Workspace

846

Shortcut Menus

Ply

&Delete

847

Worksheet Menu Bar

Edit

De&lete Sheet

847

Shortcut Menus

Ply

&Move or Copy

848

Worksheet Menu Bar

Edit

&Move or Copy Sheet

848

Worksheet Menu Bar

View

&Formula Bar

849

Worksheet Menu Bar

View

&Status Bar

850

Worksheet Menu Bar

Insert

&Worksheet

852

Shortcut Menus

Menu

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Cell

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Column

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Formula Bar

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Layout

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Query

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Query Layout

&Format Cells

855

Shortcut Menus

Row

&Format Cells

855

Worksheet Menu Bar

Format

C&ells

855

Worksheet Menu Bar

Tools

&Goal Seek

856

Worksheet Menu Bar

Tools

Sc&enarios

857

Shortcut Menus

Button

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Connector

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Curve

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Excel Control

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Inactive Chart

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Object/Plot

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

OLE Object

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Shapes

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

WordArt Context Menu

Assig&n Macro

859

Shortcut Menus

Pictures Context Menu Assig&n Macro

 

859

Worksheet Menu Bar

Data

F&orm

860

Worksheet Menu Bar

Data

Su&btotals

861

Worksheet Menu Bar

Data

&Table

862

Worksheet Menu Bar

Data

Co&nsolidate

863

Worksheet Menu Bar

Window

&Hide

865

Worksheet Menu Bar

Window

&Unhide

866

Shortcut Menus

Row

&Hide

883

Shortcut Menus

Row

&Unhide

884

Shortcut Menus

Column

&Hide

886

Shortcut Menus

Column

&Unhide

887

Shortcut Menus

Ply

&Rename

889

Toolbars

Stop Recording

Relative Reference

896

Chart Menu Bar

View

Sized with &Window

908

Chart Menu Bar

Chart

Add T&rendline

914

Shortcut Menus

Format Data Series

Add T&rendline

914

Shortcut Menus

Series

Add T&rendline

914

Shortcut Menus

Object/Plot

&Format Object

917

Shortcut Menus

Chart

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Floor and Walls

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Format Axis

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Format Data Series

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Format Legend Entry

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Pivot Chart Popup

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Plot Area

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Series

&Selected Object

917

Shortcut Menus

Trendline

&Selected Object

917

Toolbars

Chart

&Selected Object

917

Chart Menu Bar

Chart

Chart &Type

918

Shortcut Menus

Chart

Chart &Type

918

Shortcut Menus

Format Data Series

Chart &Type

918

Shortcut Menus

Object/Plot

Chart &Type

918

Shortcut Menus

Plot Area

Chart &Type

918

Shortcut Menus

Series

Chart &Type

918

Toolbars

Chart

Chart &Type

918

Chart Menu Bar

Chart

3-D &View

919

Shortcut Menus

Floor and Walls

3-D &View

919

Shortcut Menus

Object/Plot

3-D &View

919

Shortcut Menus

Plot Area

3-D &View